Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2015Yadgir District Reported Crimes 

 UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕಃ  19-09-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟಿ ಕುರಿತು ಮೊಗದಂಪುರ ಮತ್ತು ಮೊಗದಂಪೂರ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ  ದೇವು ತಂ. ಕಾಶ್ಯಾ ಜಾದವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಸಪೂಲ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇವರು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಮರೆಪ್ಪ ಮಗದಂಪೂರ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ವಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡದ  ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ  ತಂಟೆ ತಕರಾರುಗಳಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಅರ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಜಿಗಳ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಪರಸ್ಪರರು ವೈಮನಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳಮಾಡಿಕೊಂಡು   ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ಜೀವಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಬಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ  ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-9-15 ರಂದು 12.00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸದರಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ 12.45 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 126/2015 ಕಲಂ 107  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015  PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- ದಿನಾಂಕಃ  19-09-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟಿ ಕುರಿತು ಮೊಗದಂಪುರ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮರೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಃ ಮಗದಂಪೂರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡದ ಆರೋಪಿತರು ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ  ಸರಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರ ವಾದಿ ಮರೇಪ್ಪ ಮಗದಂಪೂರ ಇವರಿಗೂ ಮಗದಂಪೂರ ತಾಂಡದ  ಸರ್ವೆ ನಂ. 80 ವಿಸ್ತಿರ್ಣ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ  ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸದರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದಂರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳಮಾಡಿ  ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ, ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತತೆ ಬಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ  ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ  ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-9-15 ರಂದು 12.00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಜಾಗೃತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 125/2015 ಕಲಂ 107  ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2015  PÀ®A 376 (2)(i) L.¦.¹ PÀ®A  6 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (xii), 2(v) SC,ST PA ACT -1989 :- ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¢£ÁAPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÉƪÀÄzÀ ¨Á®QUÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀߣÀÄß £ÀA§Ä JAzÀÄ CªÀiÁä¥À°è UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀiÁ£À zÉêÀgÀ eÁvÉæAiÀÄ°è PÉÊ »rzÀÄ ¤°è¹ DgÉÆæ CAd¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà gÁwæ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼À£ÀÄß J©â¹ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ ©qÀzÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦AiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀgÀÄ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¯ÉÊAVPÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀt PÉý D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ UÀĽUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉýzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ¢ EzÀÄÝ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ HgÀ°è d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆmÉÖ §AzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÉý «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Àà FvÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆÃ¥ÀUÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀ¼ÀÄ zÉêÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß eÉÆvÉUÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ.¦.¹ UÀAUÁzÉë EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉý §gɬĹzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÉ®ÄV£À°è ºÉýzÀÝ£ÀÄß zÉêÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¨sÁµÁAvÀj¹ ºÉý §gɬĹgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀAvÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2015 PÀ®A 376 (2)(i) L.¦.¹ PÀ®A  6 PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT 2012  ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (xii), 2(v) SC,ST, PA ACT 1989.  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÉÛãÉ.  
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2015 PÀ®A 366(J),376 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 6 ¥ÉÆPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ-2012 :- ¢£ÁAPÀ:01-04-2014 gÀAzÀÄ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á|| ¨ÁrAiÀiÁ¼ï EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀ|| 15 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2014 PÀ®A  366(J) L¦¹ £ÉÃzÀÄÝ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ vÀ¤SÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-09-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ£ÉÆgÀ ¸Á|| ¨ÁrAiÀiÁ¼ï EvÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgɬĹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À C¥ÀºÀgÀtzÀ §UÉÎ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ:31-03-2014 gÀAzÀÄ vɯÁAUÁt gÁdåzÀ PÀĸÀĪÀÄÆwð UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁV UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ, FUÀ D ªÀÄUÀÄ 8 wAUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÁ ªÀÄgÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 376 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 6 ¥ÉÆPÉÆìà PÁ¬ÄzÉ 2012 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw CzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2015 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁt ¥ÀæPÀgÀt :- ದಿನಾಂಕ  19/09/2015 ರಂದು  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  11.30 ,ಎಮ್ ಕ್ಕೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕನಕಪ್ಪ ಕನಕಗಿರಿ ಸಾ|| ಹತ್ತಿಗೂಡುರು   ಇವರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ  10/09/2015 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ  11/09/2015  ಬೆಳಿಗಿನ  04.00 ಗಂಟೆ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ತಲೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ  ಹೊದವುಳ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾಣೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡಿಕಿದರು ಸಿಕ್ಕರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  221/2015 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆಯಾದ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.                  
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2015 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- 19/09/2015 gÀAzÀÄ 17.50 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÀAqÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã§zÀ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ºÉZï.¹-14, 92 ¦¹-293, 262, 214, gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 2 d£ÀjUÉ »r¢zÀÄÝ, M§â£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 390=00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹áÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2015 PÀ®A, 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ 07-30 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆøÀ½î PÁæ¸ï ¸ÀºÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ° ¥Án¯ï ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð, ¸Á; ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀºÁgÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦L r.¹.© ²æà «gÉñÀ PÀgÀr ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢ ¦.¹ 368 UÀÄvÀÛ¥Àà UËqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÁgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ºÁdjzÁÝUÀ 07-45 J JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ AiÀiÁzÀUÀj PÀqÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¤°è¹ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀĸɣÀ¥Àà ¨ÁVè ªÀAiÀiÁ// 23 ¸Á// UËqÀUÉÃj CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgÀ£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä  ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 241 ªÀÄ¹ì ¥sÁUÉÆÃðµÀ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÉ £ÀA EgÀĪÀÅ¢®è EAf£À £ÀA S3251G29345 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA MEA8CCA1PF2039654 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄgÀ½£À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 200 »ÃUÉ MlÄÖ 250200 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 19/09/2015 gÀAzÀÄ 09-15 J JªÀiï PÉÌ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 275/2015 PÀ®A 379 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 21(1),21(2),21(3),21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2015 PÀ®A 279,338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:19-09-2015 gÀAzÀÄ 8-30 J.JªÀiï.PÉÌ  ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §Ä±ÉnÖ ¸À: CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 11-15 J.JªÀiï.PÉÌ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁ¢ zÁgÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:19-09-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-00 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊ®PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁ½ ªÀÄgɪÀÄä zÉëUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.33-PÀÆå-9139 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÉ®UÀÄgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹ ¨sÁjÃUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÆ UÁAiÀĺÉÆA¢zÁÝ£É CAvÁ  EvÁå¢ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.276/2015 PÀ®A.279,338, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2015 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPÀÖ :-   ¢£ÁAPÀ :18-09-2015 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JªÀiï.PÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹.84,50 ¦.¹.236 ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.98 gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ »gÉ CUÀ¹AiÀÄ ªÀıÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀAZÀgÁzÀ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ¸Á§tÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CjPÉÃj ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð eÁ: ºÉƯÉAiÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀwÛPÀÄt ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ deÁÓgÀ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: zÀÄSÁ£ÀªÁr AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃV ZÀAzÀÄæ @ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÉÆÃAiÀÄ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á: »gÉCUÀ¹ AiÀiÁzÀVj EªÀ£ÀÄ ªÀıÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀĪÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MlÄÖ 2100/-gÀÆ.£ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ °Ã¸ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 7-45 ¦.JªÀiï.¢AzÀ 8-45 ¦.JªÀiï.zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 9-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ §A¢zÀÄÝ F eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß  vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ M¦à¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥sÀgÁzÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-19/09/2015 gÀAzÀÄ4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-277/2015 PÀ®A 78(3) Pɦ.CPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!