Yadgir District Reported Crimes

By blogger on ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2015Yadgir District Reported Crimes 

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 PÀ®A.323,324,354,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 34L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 18.08.2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾನ್ಹ 2.00  ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುಮಠಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೊನಿನ ಮೂಲಕ ಠಾಣೆಗೆ ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಸೂಲಾದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ 2.15 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ಗುರುಮಠಕಲ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ  ಗಾಯಗೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಠೋಡ ವಯ:30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಂಬಾಣಿ ಉ: ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ; ಯಂಪಾಡ ತಾಂಡಾ ತಾ:ಜಿ ಯಾದಗಿರಿ ಇವಳ ಹೇಳಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶ ವೇನೆಂದರೆ, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  18.08.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬಿಡಿಸಲು ಹೊಗಿದ್ದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಸದರಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆರೋಪಿತರಾದ ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ, ದೇವಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮ ,ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೈರಾಮ, ರೇಣುಕಾ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೆಸರು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿ ರಂಡೀ ,ಬೋಸಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಿಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದು,ಆರೋಪಿತ ದೇವಿಂದ್ರ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಜೈರಾಮ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಇವರು ಫಿಯಾ್ದಿಗೆ ರಂಡೀ, ಸೂಳೇ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅದೆ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸ÀA 187 L.JA.« DPïÖ :- ದಿನಾಂಕ 16-08-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂಡಿ  ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತಂ/ ಬದ್ದೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಎಪಿ-27-ಟಿಟಿ-8901 ನೆದ್ದುನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನು ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು  ಖಾಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೈದ್ರಬಾದ-ಗುರುಮಠಕಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ದಾಟಿ ಮುಂದೆ 100 ಮೀಟರ ಅಂತರದ;ಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗಾ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಇಂಜಿನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಬಲ ತೆಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲ ಮೆಲಕಿಗೆ, ಬಲ ಕಿವಿಗೆ, ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲ ಮೊಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಸಾಧಾರಣ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ದಿನಾಂಕ 16-08-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು, ಸದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗುನ್ನೆಯ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.  
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2015 PÀ®A 366(J), 109, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 18/08/2015 gÀAzÀÄ 07:30 ¦ JªÀiï PÉÌ  ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÀÄ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ±Á¹Ûçà ªÀAiÀiÁ|| 38 ªÀµÀð,eÁ|| §ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ, G|| ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ UÀAeï »A¨sÁUÀ PÉÆÃqÀzÀ ¥ÁåPÀÖj AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ±Á¹Ûçà ªÀAiÀiÁ|| 17 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ DzÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÁwAiÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå §ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÁUÀÄAl¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ §ÄqÀÎ dAUÀªÀÄ EªÀgÀÄ DPÉUÉ D¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀ¤UÉ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 234/2015 PÀ®A 366(J), 109, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2015 PÀ®A,379.L.¦.¹,¸ÀAUÀqÀ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r .PÁAiÀÄÝ CrAiÀÄ°è :- ದಿನಾಂಕ 18-08-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6-00 ¦ ªÀiï PÉÌ rVæ PÁ¯ÉÃd AiÀiÁzÀVj CwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° AiÀÄ°è M§â£ÀÄ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀªÁV ªÀiÁ»Ãw §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦,L,r ,¹,© «gÉñÀ PÀjrØ UÀÄqÀØ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¦¹.368 gÀªÀgÉÆÃA¢UÉ & ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ ºÉÆV rVæ PÁ¯ÉÃd CwÛgÀ ¤ÃAvÁUÀ ªÁr PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.33.n,J,2725.¸ÀégÉÆÃd mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° £ÀA§gÀ PÉJ.33/nJ,2724 CzÀgÀ°è DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUï »qÉzÀÄ DvÀ£À ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÉÄgÉ¥Àà. ªÀqÀßPÀgï CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ & mÁæöå°£ÀÄ ¥ÀAZÀgï ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ &ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÉÆÃzÀÝ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA, 235/2015 PÀ®A,379.L.¦.¹,¸ÀAUÀqÀ 21(1)21(2)21(3)21(4) JªÀiï JªÀiï Dgï r .PÁAiÀÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀt zÁPÀ°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
   

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2015 PÀ®A: 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:18/08/2015 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 ¦¹-293 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉƽºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ªÀ®AiÀÄ ªÀÄlÖzÀ QæÃqÁPÀÆl §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ  PÉƽºÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtzÀÀ ºÀwÛgÀ  DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ & aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ  ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀØUÀnÖ ¤AvÀÄ ¨ÉÊzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀåQÛUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110(F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

Rishikesh Bhagawan Sonawane IPS

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಶೋರಾಪೂರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803637
ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯಾದಗಿರಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ 9480803526
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಸ್ತಂತು ಕೊಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 9480803600

ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಿಂಕ್ಗಳು

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು

We are in Facebook

Keep on visiting www.yadgirpolice.in for daily updates from us. .Messege us in facebook

Meet Us in FB!!